Privatni sektor
 • Apoteke "Adonis"
 • Advokatska kancelarija "BANDOVIĆ"
 • "Bingo City Center" - Tuzla
 • "DAMKOM d.o.o" - Tuzla
 • "Fragmat BiH" - Gračanica
 • "Flek d.o.o." - Tuzla
 • "Fondacija tuzlanske zajednice" - Tuzla
 • "H&H" Inc. d.o.o."- Tuzla
 • "Hotel Dorrah" - Tuzla
 • "ICM d.o.o." - Bijeljina
 • "Komel d.o.o." - Tuzla
 • "Kuvvet d.o.o." - Kalesija
 • "Luciana d.o.o." - Lukavac
 • "Medicallux" - Tuzla
 • "Medimpex d.o.o." - Sarajevo
 • "MULTI Lab d.o.o" - Tuzla
 • "Omega d.o.o" - Živinice
 • "SarajevoFarm" - Sarajevo
 • "Suman d.o.o." - Gračanica
 • "TuzlaFarm" - Tuzla
 • "Tuzlatransport d.o.o." - Tuzla
 • "TRASYS Bosnia d.o.o." - Tuzla
 • "TX TV d.o.o." - Tuzla
 • "Unifarm d.o.o." - Lukavac
 • "Virgin Pulse Bosnia" - Tuzla
 • "Velfarm d.o.o." - Gračanica
 • "ZH Zola" - Živinice
 • "Wiener osiguranje" - Tuzla
Javni sektor i institucije
Zdravstvo
Industrija